Contact

OPGO in Nuland

OPGO is gevestigd in Nuland. Onderzoek en begeleiding kan plaatsvinden in Nuland maar ook in de thuis- of schoolsituatie van uw kind. In onderling overleg wordt bekeken wat voor u en uw kind mogelijk is.

Ik ben rechtstreeks te bereiken:

Mijn emailadres is: mariette.vannuland@gmail.com , mijn mobiel nummer is: 06-12753752 en mijn adres is:  Vlasakker 6 - 5391 KV Nuland

Over mij:

Mijn naam is Drs. Mariëtte van Nuland-Heijmans (1965). In 2005 ben ik gestart met OPGO omdat ik  gemerkt heb dat er veel vraag is naar hulpverleners die snel en direct in kunnen springen op bijzondere zorgvragen. 

OPGO is een onafhankelijke, vrijgevestigde praktijk. Dat betekent dat u zonder verwijzing bij OPGO terecht kunt.  OPGO biedt ondersteuning aan kinderen, ouders of leerkrachten die vragen of hulp nodig hebben bij het gedrag van hun kind of leerling.

Samen met u en overige betrokkenen zoek ik naar  aanknopingspunten voor verandering en probeer ik het gedrag van uw kind te veranderen. Om zo te werken is een persoonlijke open benadering belangrijk. U moet zich op uw gemak voelen om samen  aan veranderingen te kunnen werken. In mijn werk probeer ik mijn kennis te combineren met betrokkenheid bij de praktijk.

Meer over mijn opleiding en ervaring lees  in mijn LinkedIn profiel

NVO,  de Nederlandse Vereniging voor Orthopedagogen. Bij deze vereniging ben ik geregistreerd in de algemene en diagnostische registers van beroepsbekwaamheid. Dit register is ingesteld om de kwaliteit van de orthopedagogische dienstverlening te waarborgen. Ik werk volgens de richtlijnen en de beroepscode van de NVO. Zie hieronder de algemene voorwaarden, de beroepscode en het klachtenreglement.