Copyright

Alle op de site staande gegevens, waaronder foto's, teksten en ander materiaal zijn in eigendom van
OPGO en worden beschermd door auteursrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.

Bezoekers van www.opgo.nl mogen geen auteursrechtelijke beschermde werken of anderen
op onze website opgeslagen informatie openbaar maken, vermenigvuldigen, of verspreiden zonder de
uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van OPGO.