Begeleiding

Wanneer is begeleiding nodig:

Bij kinderen verloopt de ontwikkeling niet altijd vanzelfsprekend. Ze krijgen problemen omdat hun gedrag anders is dan van hen wordt verwacht. Kinderen kunnen bijvoorbeeld opvallen doordat ze buiten de groep vallen, (extreem) druk of teruggetrokken gedrag hebben of doordat ze vaak betrokken zijn bij conflicten. Andere kinderen hebben angst om te falen of worden gepest. In de puberteit gaat seksualiteit een belangrijke rol spelen wat bij kinderen met autisme voor specifieke problemen kan zorgen.  In het onderwijs ervaren de kinderen vaak problemen met plannen en organiseren waardoor de onderwijsprestaties achterblijven. Begeleiding kan helpen om de ontwikkeling op verschillende gebieden te stimuleren. Tijdens de begeleiding leren kinderen en jongeren hoe ze kunnen reageren in verschillende  situaties, hoe ze hun faalangst kunnen overwinnen of hoe ze zich weerbaarder kunnen opstellen. Bij psycho-educatie leren kinderen wat hun beperking voor hen inhoudt. De seksuele vorming is speciaal bedoeld voor kinderen met autisme. Hulp bij het plannen en organiseren van hun schoolwerk kan ervoor zorgen dat de kinderen niet uitvallen op het onderwijs.

Kwaliteit van begeleiding

De kwaliteit van de begeleiding die ik met u afspreek waarborg ik door te werken met concrete doelen en een voortdurend proces van evalueren en bijstellen aan de hand van die doelen. Zijn alle doelen bereikt dan wordt de begeleiding afgesloten.