Intake

Een kennismakingsgesprek (intake) is gratis voor zover dat in Nuland plaats vindt. In andere gevallen worden alleen de reiskosten van € 0,35 per door mij te rijden kilometers in rekening gebracht. Het kan op korte termijn plaatsvinden. De verdere kosten zijn afhankelijk van de omvang van de begeleiding. De kosten worden voor aanvang van de hulp met u besproken. Een overzicht hiervan vindt u onder de knop tarieven.