Onderzoek

Onderzoek: wanneer?

Onderzoek kan nuttig zijn wanneer u één of meer van de volgende vragen heeft:

 • Is mijn kind normaal intelligent of zou er ook sprake van (hoog)begaafdheid kunnen zijn?
 • Is mijn kind dyslectisch?
 • Mijn kind ondervindt steeds meer tegenslag op school, waar kan dat aan liggen?
 • Welke talenten heeft mijn kind?
 • Mijn kind moet steviger in zijn/haar schoenen staan?
 • Is de basisschool waar mijn kind op zit wel de juiste?
 • Welk vervolg onderwijs is het meest geschikt voor mijn kind?
 • Klopt het advies dat school heeft gegeven wel?
 • Waarom reageert mijn kind soms zo anders dan andere kinderen?
 • Eisen we teveel van ons kind?
 • Waarom kan ons kind sommige dingen heel goed terwijl het op andere aspecten minder goed scoort?

 

Onderzoek: waar bestaat het uit?

Samengevat bestaat het orthopedagogisch onderzoek uit de volgende delen:

 • Intake: Het voorgesprek waarin de hulpvraag wordt geïnventariseerd.
 • Strategie: Het bepalen van de aanpak/koers.
 • Het onderzoek-/testgedeelte: Gesprekken, observaties, vragenlijsten en testen  zijn belangrijke instrumenten om inzicht te krijgen in het probleem. Om een kind/jongere verder te helpen is het soms nodig om aanvullend onderzoek te doen. Hiermee is te bepalen welke gespecificeerde hulp nodig is.
 • De indicatie en het adviesgesprek:  Waarin onderzoeksresultaten worden toegelicht, wenselijkheid en haalbaarheid van verandering wordt besproken en advies over het vervolgtraject wordt gegeven(advisering en/of begeleiding van ouders/leerling/leerkrachten, behandeling of doorverwijzing naar andere professionals).
 • Evaluatie: Waarna mogelijk aanpassing van begeleiding/behandeling of hulpvraag.

In onderling overleg wordt bekeken welke onderzoeken nodig zijn om een goed beeld te krijgen van de problematiek van uw kind.