Tarieven

Het algemene tarief van OPGO bedraagt:  € 55,00 per uur  (€ 80,00 euro buiten kantooruren)

Hieronder vallen:

-  gesprekken, individuele begeleiding, observaties etc...

-  verslaglegging (de benodigde tijd wordt berekend)

-  reistijd

Intelligentie onderzoek:* 

360,00 per onderzoek (incl. 21% btw)

Uitgebreid verslag van het intelligentieonderzoek     € 75,00 euro (incl. 21% btw)

Didactisch onderzoek (incl. intelligentieonderzoek)  € 450,00 euro (incl. 21% btw)

Overig onderzoek **

uurtarief a 55,00 euro (incl. 21% btw)

Reiskosten:

0,19 euro per kilometer 

  *  Dit is inclusief schriftelijke intake, het onderzoek en eenvoudige rapportage.

**   Bij een vraag om overige diagnostiek wordt (na het intakegesprek) een schatting gemaakt wat de kosten

      zijn, als duidelijk is welke onderzoeken nodig zijn.

Per 01-01-2013 is OPGO verplicht 21% BTW te berekenen.

Betaling aan OPGO geschiedt achteraf. U krijgt aan het einde van de maand een factuur thuisgestuurd van de diensten die OPGO die afgelopen maand heeft verricht. Van u wordt verwacht dat de rekening binnen 14 dagen wordt betaald onder vermelding van factuurnummer.

Vergoeding kosten:

OPGO is een particuliere praktijk en de zorg van OPGO valt in het algemeen niet onder de zorgverzekeringswet. De hulp die OPGO biedt kan wel vergoed worden vanuit een PGB dat u in het kader van de jeugdzorg van uw gemeente krijgt. Ook kan de hulp van OPGO betaald worden vanuit een arrangement dat door het Samenwerkingsverband voor Primair of Voortgezet Onderwijs in uw regio aan de school van uw kind wordt toegekend.

Inschrijvingen:

OPGO is ingeschreven bij de Nederlandse Vereniging van Orthopedagogen en Onderwijskundigen onder nummer 7633.

Bij de kamer van koophandel is OPGO ingeschreven onder nummer 17251531.

De AGB-code van mariette van Nuland is: 94-008811. Deze code wordt door zorgverzekeraars gebruikt voor het identificeren van de zorgverlenende instantie.