Leren & Gedrag

Niet bij alle kinderen verloopt de ontwikkeling  vanzelfsprekend. Ze krijgen bijvoorbeeld problemen omdat hun gedrag anders is dan van hen wordt verwacht. Kinderen kunnen opvallen doordat ze buiten de groep vallen, (extreem) druk of teruggetrokken gedrag hebben of doordat ze vaak betrokken zijn bij conflicten. Andere kinderen hebben angst om te falen of worden gepest.  In het onderwijs ervaren de kinderen vaak problemen met plannen en organiseren waardoor de onderwijsprestaties achterblijven. Begeleiding kan helpen om de ontwikkeling op verschillende gebieden te stimuleren. Tijdens de begeleiding leren kinderen en jongeren hoe ze kunnen reageren in verschillende  situaties, hoe ze hun faalangst kunnen overwinnen of hoe ze zich weerbaarder kunnen opstellen. Bij psycho-educatie leren kinderen wat hun beperking voor hen inhoudt. Hulp bij het plannen en organiseren van hun schoolwerk kan ervoor zorgen dat de kinderen niet uitvallen op het onderwijs.

Kortom: Voor begeleiding van kinderen die hinder ondervinden van het feit dat zij andere opvoedings- en onderwijsbehoeften hebben dan doorsnee kinderen kun je een beroep op mij doen. Ook voor de begeleiding van hun ouders en leerkrachten natuurlijk!